Strukovne škole - Zagreb

 

Upravna i birotehnička škola
Varšavska 17
tel.: 4830-774; 4830-772; 4830-773; 4830-321
fax.: 4830-774
mailto:uibs@zg.t-com.hr
www.ss-upravnaibirotehnicka-zg.skole.hr


Ugostiteljsko-turističko učilište
Kombolova 2a
tel.: 6686-986; 6684-868
fax.: 6684-377
mailto:utu@zg.t-com.hr
www.utu.hr


Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu
Frankopanska 8
tel.: 4848-538; 4848-543; 4848-546; 4849-117
fax.: 4848-544
mailto:hts-zagreb@hts-zg.htnet.hr
www.hts-zagreb.hr


Zdravstveno učilište
Medvedgradska 55
tel.: 4668-274; 4668-273; 4668-272; 4667-620; 4667-828; 4667-787
fax: 4667-787
mailto:zdravstveno-uciliste@zg.htnet.hr
www.zu.htnet.hr


Škola za medicinske sestre Mlinarska (s učeničkim domom)
Mlinarska 34
tel.:4668-079; 4668-081; 4669-840
fax.: 4668-494
mailto:ss-zagreb-520@skole.t-com.hr
www.mlinarska.hr


Škola za medicinske sestre Vinogradska
Vinogradska 29
tel.: 3768-457; 3787-126; 3700-977
fax.: 3768-655; 3700-988
mailto:sms@skolamedvinogradska.hr
wwww.skolamedvinogradska.hr


Škola za medicinske sestre Vrapče
Bolnička cesta 32
tel.: 3483-662; 3483-105; 3456-894
fax.: 3483-662
mailto:ss-zagreb-523@skole.t-com.hr
www.skola-msvrapce.hr


Škola za primalje (s učeničkim domom)
Vinogradska cesta 29
tel.: 3768 285; 3768-644; 3769-161
fax.: 3768-644
mailto:skola-za-primalje@zg.t-com.hr
www.skolazaprimalje.hr


Veterinarska škola
Gjure Prejca 2
tel.: 2992-354; 2981-535
fax.: 2992-354
mailto:veterinarskaskola@skole.hinet.hr
mailto:ss-zagreb-524@skole.htnet.hr
www.ss-veterinarska-zg.skole.hr


Prva ekonomska škola
Medulićeva 33
tel.: 4828-096; 4826-684
fax.: 4826-684
mailto:prva.ekonomska.skola@zg.t-com.hr
www.prva-ekonomska-skola.hr


Druga ekonomska škola
Dobojska 12
tel.: 3097-196, 3097-195
fax.: 3097-195
mailto:ss-zagreb-536@skole.t-com.hr
www.drugaekonomska.hr


Treća ekonomska škola
Trg J. F. Kennedya 5
tel.: 2315-161; 2336-116; 2338-258; 2325-383; 2328-023
fax.: 2328-023
mailto:treca.ekonomska@skole.t-com.hr
www.ss-treca-ekonomska-zg.skole.hr


I. tehnička škola TESLA
Klaićeva 7
tel.: 3771-880; 3773-586; 3771-400
fax.: 3765-329
mailto:tesla@skole.htnet.hr
www.tesla.hr


Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Av. Marina Držića 14
tel.: 6152-958; 6118-713
fax.: 6192-571
mailto:faust-vrancic@skole.htnet.hr
mailto:skola-f.vrancica@zg.t-com.hr
www.stsfv.hr


Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića
Konavoska 2
tel.: 3665-022; 3665-655: 3665-412
fax.: 3665-057
mailto:sts-bosnjakovic@zg.htnet.hr
www.sts-fb.hr


Elektrotehnička škola
Konavoska 2
tel.: 3666-114; 3666-572; 3665-033
fax.: 3666-114
mailto:ets-zagreb@skole.htnet.hr
mailto:psiholog@ets.t-com.hr
www.eltehskola-zg.hr


Tehnička škola Ruđera Boškovića
Getaldićeva 4
tel.: 2371-061; 2371-063
fax.: 2371-062
mailto:tsrb@tsrb.hr
www.tsrb.hr


Graditeljska tehnička škola
Av. Većeslava Holjevca 17
tel.: 6670-506; 6677-335; 6672-472; 6622-806
fax.: 6670-506
mailto:ss-zagreb-531@skole.htnet.hr
mailto:info@gts.hr
www.gts.hr


Geodetska tehnička škola
Av. Većeslava Holjevca 15
tel.: 6600-648; 6670-500; 6697-088
fax.: 6658-115
mailto:uprava@geoskola.hr
www.geoskola.hr


Prirodoslovna škola Vladimira Preloga
Ulica grada Vukovara 269
tel.: 6184-780; 6184-829; 6184-764; 6184-797
fax.: 6184-780
mailto:info@psvprelog.hr
www.psvprelog.hr


Poštanska i telekomunikacijska škola
Trg J. F. Kennedya 9
tel.: 2300-708, 2318-534; 2304-216; 2312-771
fax.: 2312-771
mailto:ss-zagreb-540@skole.htnet.hr
www.ptskola.hr


Škola za cestovni promet
Trg J.F.Kennedya 8
tel.: 2303-444; 2300-458; 2300-534
fax.: 2300-581
mailto:skola@globalnet.hr
www.scp.hr


Željeznička tehnička škola u Zagrebu (s učeničkim domom)
Palmotićeva 84
tel.: 4839-910; 4839-909, 3783-220; 3783-318
fax.: 4839-910
mailto:zts-zagreb@zg.htnet.hr
www.ss-zeljeznickatehnicka-zg.skole.hr


Trgovačka škola
Trg J.F.Kennedya 4
tel.: 2335-703; 2322-944; 2335-702
fax.: 2335-703
mailto:trgovacka-skola@zg.htnet.hr
mailto:tajnistvo@trgovacka-skola.hr
www.trgovacka-skola.hr


Poljoprivredna škola
Gjure Prejca 2
tel.: 2988-670; 2922-133; 2920-460
fax.: 2988-670
mailto:ss-zagreb-542@skole.htnet.hr
www.poljoprivrednaskola.hr


Prehrambeno-tehnološka škola
Gjure Prejca 2
tel.: 2992-357;2992-355; 2992-353
fax.: 2992-355
mailto:prehrambenoteh@skole.htnet.hr
www.prehrambena.hr


Škola za tekstil, kožu i dizajn
Prilaz baruna Filipovića 30
tel.: 3773-133; 3703-155
fax.: 3703-155
mailto:tekstilna.zagreb@skole.t-com.hr
www.ss-tekstil-koza-dizajn-zg.skole.hr


Grafička škola u Zagrebu
Getaldićeva 2
tel.: 2371-070; 2371-076
fax.: 2456-245
mailto:ss-zagreb-545@skole.htnet.hr
www.grafickaskolazg.hr


Drvodjeljska škola
Savska cesta 86
tel.: 6177-505; 6177-502; 6177-499; 6177-506
fax.: 6177-499
mailto:skola@drvodjeljska-skola-zagreb.hr
mailto:ss-zagreb-549@skole.t-com.hr
www.drvodjeljska-skola-zagreb.hr


Elektrostrojarska obrtnička škola
Selska 83
tel.: 3023-823; 3018-611; 3695-080
fax.: 3695-080
mailto:ss-zagreb-530@skole.t-com.hr
www.skole.t-com.hr/ss-zagreb-530/skola


Industrijska strojarska škola
Av. Marina Držića 14
tel.: 6156-611; 6152-955
fax.: 6152-960
mailto:iss@zg.t-com.hr
www.iss-zagreb.hr


Obrtnička industrijska graditeljska škola
Av. Većeslava Holjevca 13
tel.: 6670-503; 6688-232; 6623-453; 6609-255
fax.: 6623-454
mailto:ss-zagreb-554@skole.t-com.hr
www.oigs.hr


Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija
Sveti Duh 129
tel.: 3700-736; 3700-738; 3700-739
fax.: 3700-735
mailto:ss-instalateri-zagreb@skole.t-com.hr
www.skole.htnet.hr/ss-zagreb-555/skola


Obrtnička škola za osobne usluge
Savska cesta 23
tel.: 4886-190; 4886-180; 4886-183; 4886-185; 4886-188
fax.: 4886-181
mailto:ss-zagreb-551@skole.htnet.hr
mailto:obrtnicka.skola@skole.htnet.hr
www.ss-obrtnicka-osobneusluge-zg.skole.hr


Ukoliko imate saznanja o promjeni podataka o pojedinoj
školi molimo da ih upišete u prostoru za KOMENTARE.
Hvala!

1 komentar:

Martina Mikulić kaže...

Pozdrav! Mene jako zanima frizerska škola! Oduvijek sam to htjela završiti no nikako nisam imala prilike ići. Sada mi je pravo vrijeme za to i zanima me što mi možete preporučiti. Našla sam neku školu, što mislite o tome?